sobota 29. září 2018

Mikroregion Slezská Harta - část třetí

Mikroregion Slezská Harta

část třetí - závody dračích lodí

Závody dračích lodí na Slezské Hartě se staly největší letní akcí na přehradě. Závody založil v roce 2014 bývalý veslař a brněnský rodák Josef Fiedler.
V prvním ročníku se účastnily tři posádky, na druhý ročník v roce 2015 se přihlásilo šestnáct posádek a další rok soutěžilo 52 posádek.
Josef Fiedler přizval k organizování závodů obce Mikroregionu Slezská Harta...
V roce 2018 už Pepa Fiedler závody neorganizoval. Pořadatelství "převzal" Mikroregion SH.


Se souhlasem autora zde zveřejňuji dopis, který Josef Fiedler napsal Mikroregionu SH, kde hodnotí spolupráci s nimi:Dne: 17.1.2018

Sdružení obcí MR Slezská Harta
Leskovec / Moravicí 402
( Nádražní 20 Bruntál )

Věc: hodnocení spolupráce závodů dračích lodí 2017.

Vážení představitelé Mikroregionu, posílám Vám připomínky ke spolupráci závodů DL 2017.
Jako zakladatel závodů dračích lodí na přehradě Slezská Harta, jsem přijal pro spolupráci vaše sdružení MR k organizování kultury a zázemí závodů.
Spolupráce je od slova spolupracovat, nikoliv to, co vy jste si představovali. Abych na vaše přípravné zasedání chodil jako na kobereček, kde mi bylo z vaší strany vyčítáno vše možné a stále jste něco měnili a přikazovali, mám zato, že to nebylo jednání o spolupráci.
Začal jsem v r. 2014 s panem Buťákem, starostou obce Leskovec organizovat první ročník uvedených závodů. Dělal jsem to pro větší slávu obce, pro její zviditelnění a pro určitý přínos cestovního ruchu v regionu, a taky pro radost lidí ze závodů a jejich kolektivní soutěživost.
Nabyl jsem zkušenosti z jiných přehradních lokalit, kde se jezdí závody dračích lodí a chtěl jsem tyto uspořádat taky na Slezské Hartě. Nechtěl jsem mít jen závody, jak se to jezdí jinde, ale i zábavu pro lidí. Nepotřeboval jsem získat žádné politické body.
Tím, že jsem oslovil všechny obce ve vašem sdružení, bylo našim dalším krokem pro pohodu lidí v jednotlivých obcích a jejich soudržnost při společné akci.
Vložil jsem do příprav závodů mnoho vlastního úsilí a prostředků, aby se akce podařily. Získané prostředky ze startovného vám stále ležely v žaludku. Naše prokazatelné náklady na závody DL v r. 2017 byly 269000,-Kč. Chtěli jste mít transparentní účet závodů, ale to jen od nás.
Bylo účtováno 42 posádek startovného x 5250,- Kč ( souhrn 220 500,- Kč ). Ze startovného jsem odvedl DPH 15% 33075,-Kč.
Vám jsem přenechal startovné za 10 posádek obcí regionu. Chtěli jste mít vlastní kategorii závodů, tím jsem vám vyhověl, ale příspěvek na poháry, medaile a diplomy za vaše posádky jste odmítli.
Předal jsem vám na „zlatém podnosu“ seznam jednotlivých prodejců a atrakcí s tím, že poplatky za
el. agregát a akci hasičů, budete hradit s těchto poplatků. Následně jsem zjistil, že hasičům ani policii jste neplatili nic, dělali akci DL zdarma. Za prodejní stánky a atrakce jste získaly cca 40000,-Kč a to jste nám ještě za náš stánek účtovali poplatek 2400,- Kč. Příspěvek za parkovné jste měli cca 50000,-
Dozor policie jste vy zajistili zdarma, ale z našich prostředků jsme jim poskytli na startovném slevu 50%. Všem složkám: Torsen, Vodní záchranná služba, lékařská služba, servis-čištění lodí, těm jsme poskytli na občerstvení 200,-Kč/ osobu. Tyto náklady a odměny činily celkem 24.560,-Kč.
Ve vašem VIP stanu jsem nemohl dostat ani kávu, protože jsem nebyl na seznamu ( uvedl kuchař).
Postavení vstupní brány, vítání návštěvníků, rozdávání dárečků a reklam cestovního ruchu MSK a příjem dobrovolného příspěvku vám stále nedá spát.
Zajistili jste zázemí od pivovaru HOLBA, což byl záslužný čin a taky váš příjem byl i z prodeje piva. Další příjmy jste měli od sponzorů, ale mě jste vytýkali požadavek na dotaci pro sport od MSK. Tento příspěvek jsem žádal již v listopadu 2016, tři měsíce před vaší aktivitou. Příspěvek jsem nedostal, protože jej MSK mohl dát jen vám.
Další vaší připomínkou bylo, zajistit hodnotné ceny pro vítězné posádky. Každý člen vítězné posádky od nás dostal medaili, diplom a různé dary za umístění i za účast. Nebylo to nic moc velkého, ale byly to dárky pro radost.
Každá posádka, která se účastnila závodů, dostala pro každého člena ( 21 ) věcné dárky za účast a úsilí při závodech. Zajištění, příprava a rozdělení nebylo nic jednoduchého. Z připomínky pana předsedy Unverdorbena, na hodnotný věcný dar, vzniklo nakonec slavnostní předání pytlíku buřtů.

Když shrnu celé hodnocení, tak nevidím žádnou seriozní spolupráci v pořádání závodů DL.
Po účetní uzávěrce jsme ve ztrátě za závody dračích lodí r. 2017, 57.750,- Kč.
Vy máte jiné možnosti a příslib od kraje.
Po čtyřletém úsilí jsme od tří posádek v r. 2014, dosáhli v r. 2017 na padesát dva posádek z celého Moravskoslezského kraje. Věnoval jsem se tomu tak, aby to bylo pro lidi zajímavé, o čemž svědčí každoroční nárůst posádek a i pochvalné ohlasy kapitánů.
Velice si vážím starosty Kočova, pana Havlíka. Pro mne měl vždy plno připomínek, ale sám nedokázal za tři roky sestavit posádku za obec. Vždy se dají věci dělat jinak a lépe.
Ukázal jsem vám, jak se to dá dělat. Nasadil jsem vám laťku a tak ji zkuste přeskočit.
Po takových neseriozních zkušenostech s Mikroregionem, nebudu dále s vámi na akcích DL spolupracovat. Pan Šimek věděl proč „ S politiky netančí“.
Organizování DL v r. 2018 jsem agendu předal firmě Torssen Brno.

Přeji vám mnoho úspěchů při „spolupráci“ závodů v r. 2018.

S pozdravem
kpt. Pepa Fiedler
                                                


neděle 9. září 2018

Mikroregion Slezská Harta - část druhá


Mikroregion Slezská Harta

část druhá – další projekty aneb další inspirace pro Mikroregion SH

V roce 2005 byl na hladinu Slezské Harty spuštěn parník pojmenovaný Lubor Tokoš. Vlastníkem a provozovatelem lodi byl pan Kodeda, který založil společnost nazvanou První bruntálská paroplavební. Měli dobré nápady a pomýšleli i na spojení obcí Roudno, Razová, které oddělila hladina přehrady. V plánu byl přívoz a do budoucna i druhý parník.
Pan Kodeda žádal o výjimku na spalovací motor, ale neuspěl. Loď tedy přebudoval na elektropohon a měl slíbené přípojky na dobíjení akumulátorů. Články v novinách, reklama, Mikroregion se chlubil rozvojem turismu na přehradě… atd. Ve finále obce a Povodí Odry neumožnili panu Kodedovi vybudovat dobíjecí stanice a musel skončit, protože dobíjení agregátem na břehu nebylo finančně a časově rentabilní.

V roce 2006 byla na hladinu Slezské Harty spuštěna 12-ti místná plachetnice pro výletní a zážitkové plavby firmou Yachtsport. Plachetnice nepotřebovala spalovací motor. Výletní plavby na objednávku pod plachtami fungovaly až do roku 2010, kdy na Slezské Hartě začala se spalovacím motorem jezdit loď Santa Maria. Dotovanému projektu se spalovacím motorem se bohužel také nedalo konkurovat, jak cenou, tak délkou vyjížďky.

Lodní doprava, výletní plavby - další inspirace a možnost pro Mikroregion SH podpořená spoluprací a financemi pražské firmy Misgurnus a.s. Tato firma nechala vyrobit v Krnově něco jako repliku Kolumbovi plachetnice. Trup z plachetnice typu Sasanka 620 s uříznutou kajutou a přidanými nástavbami (kastely), aby se to podobalo Kolumbově Santa Marii. Stěžeň, imitace plachet a pořádný spalovací motor, hlavní pohonná jednotka pro loď.
Mikroregion SH dokázal získat (protlačit) výjimku ze zákazu plavby se spalovacím motorem na Slezské Hartě.
Podnikatel dodal plavidlo, koncesi pro provoz lodní dopravy a kormidelníka. Mikroregion mu poskytl výjimku na spalovací motor, dotace na provoz a zdarma mohutnou reklamu.
Celé se to tváří, jako že Mikroregion SH provozuje lodní dopravu na Slezské Hartě. Tím se chlubí a zviditelňuje prostřednictvím reportáží, novinových článků apod.
Např. Zde pan starosta Buťák uvádí, že Mikroregion je provozovatelem lodi Santa Maria
Takto celý systém funguje dodnes, jen se změnil vlastník a provozovatel lodi a předseda Mikroregionu SH, od roku 2014 je to pan Ing. Libor Unverdorben. Systém je zaběhlý, nikdo to nezkoumá, ani Povodí Odry, které se k opakovaným žádostem o výjimku už ani nevyjadřuje. Dokonce ani tehdy, když se povolovala výjimka na pět let: 2017-2021. Vše běží automaticky.
Politici se zviditelní a podnikatel schovaný pod křídly Mikroregionu vydělává. Zdálo by se, že jsou všichni spokojení. Politici, dotovaný a zvýhodňovaný podnikatel i klienti, kteří si užívají výletních plaveb.
Nikdo už nevnímá, jak je tímto monopolem pokřiveno podnikatelské prostředí na Slezské Hartě.
Kdyby se provozování výletních plaveb a lodní doprava ponechala na podnikatelích, bylo by jich více a lodě by jezdily i z jiných obcí, než jen z Leskovce nad Moravicí a zpět. Stačila by maličkost – aby se přestaly utrácet veřejné peníze na něco, co může fungovat i bez  dotací. Jenže potom by se politici neměli čím chlubit a na čem se zviditelňovat.
Jiní podnikatelé a provozovatelé totiž nemají šanci uspět proti dotované firmě podpořené výjimkou poskytovanou Mikroregionem SH. Mám s tím bohaté osobní zkušenosti, kdy můj pokus o získání výjimky na provoz spalovacího motoru (na ekologický plynový pohon) vyvrcholil pokusem o likvidaci celé mojí firmy na Slezské Hartě.
Současná situace na Slezské Hartě vypadá takto:
Výletní plavidlo Santa Maria - vlastní ho jedna firma (s.r.o.), provozuje jiná firma (zapsaný spolek). Jednu firmu vlastní otec, druhé šéfuje jeho syn. Mikroregion vše dotuje a za úplatu poskytuje výjimku, na veřejnosti a před úřady vystupuje Mikroregion jako provozovatel (např. viz výše uvedený odkaz na novinový článek)

Přívoz Roudno – Razová funguje v režii obcí Roudno a Razová za podpory firmy Yachtsport. Jedná se spíše o službu pro občany, než výdělečný projekt, ale i tak si přívoz na sebe umí vydělat. I když ho pohání elektromotor, jehož pořizovací cena je dvojnásobná oproti spalovacímu a cena lístku přepočtená na stejný časový úsek je skoro poloviční než cena lístku Santa Marie.

Plachetnice firmy Yachtsport – firma provozuje jachtařskou školu a půjčovnu plachetnic, výletní plavby už neposkytuje.

Pokud by čtenář nevěřil, tak mám k dispozici veškeré písemné doklady k majetkovým a provozním údajům lodi Santa Maria. Kdo by měl zájem si to ověřit, může si tytéž dokumenty vyžádat od Mikroregionu SH v rámci zákona č. 106/1999 Sb., na základě kterého jsem tyto dokumenty získal i já. Veškeré smlouvy, žádosti, rozpočty, faktury, vyplacené dotace...
Rovněž mohu ukázat stohy popsaného papíru k mé žádosti o výjimku ze zákazu plavby se spalovacími motory na Slezské Hartě. Jsou to zajímavá slohová cvičení, nejdelší z nich bylo na 9 stran textu a v závěru s vysvětlením, že pokud by mi byla výjimka na dobu pěti let udělena, tak je to v rozporu se zákonem. O výjimku jsem žádal, protože jsem chtěl znovuobnovit nabídku výletních plaveb na své lodi z Nové Pláně.
Jak je tedy možné, že Mikroregion pro cizí loď výjimku na pět let získal?
Že by úřady opět začaly měřit dvojím metrem?

Chválihodné je, že se Mikroregion SH snaží uvést do provozu novou výletní loď na elektropohon. Údajně za ni utratili 15 mil. (velká část jsou dotace z Moravskoslezkého kraje). Loď už byla spuštěna na hladinu Harty (2.9. 2018).
Ve vášnivé diskuzi na facebooku byla sice diskutéry přirovnána ke starému kombajnu či kontejneru, ale uvedením této lodi do provozu se snad zruší výjimka pro spalovací motor, jak tvrdilo Povodí Odry ve vyjádření k mé žádosti na výjimku o povolení spalovacího motoru.
Všichni by měli elektropohon a bylo by to alespoň v jedné věci fér. Současný stav by se dal v úřední řeči popsat jako zneužívání dominantního postavení na trhu a vznik monopolu, to vše díky politice Mikroregionu SH.
Doufejme, že nové výletní elektroplavidlo Mikroregionu je postaveno z kvalitnějších a trvanlivějších materiálů, než pramice a mola z jejich prvního projektu a bude mít za utracené peníze delší trvanlivost.
PS: v Praze na Vltavě funguje už několik let výletní elektroloď Nemo, která uveze 20 osob a cena nové lodi byla 2,5 mil Kč. Tedy dvě lodě by se kapacitou téměř rovnaly té současné a stály by 1/3 nákladů (hrazených z veřejných peněz – tedy peněz nás všech). Odkaz zde:19.6. 2019 - doplnění informací:

Nové výletní plavidlo Mikroregionu Slezská Harta je z technických důvodů mimo provoz až do odvolání.

Motorová výletní loď Santa Maria byla na letošní sezónu  pronajata Mikroregionu Slezská Harta, který teď řeší její provoz.


Novým předsedou Mikroregionu Slezská Harta je pan ing. Josef Havlík