pondělí 12. ledna 2015

Proti větruDnešní moderní jachty jsou schopné plavby v určitém úhlu proti větru. Je to díky moderní konstrukci trupů a střihu plachet, které připomínají křídla letadel. Také díky novým materiálům, které se používají při jejich stavbách.
Avšak i ta nejmodernější jachta z nejlepších materiálů nedokáže plout přímo proti větru. Musí se ke svému cíli dopracovat křižováním, což je vlastně plavba v úsecích „klikatou“ dráhou.  Při své plavbě a hledání ideálního úhlu plavby proti větru se může dostat do tzv. mrtvého úhlu, kdy z plachet vyvlaje vítr, plachty začnou fletrovat a plachetnice zastaví. Aby se opět rozjela, musí změnit směr (úhel k větru - odpadnout), plachty se opět naplní větrem a plachetnice pluje.
Plavba proti větru je vlastně snaha o co nejostřejší úhel, kdy plachetnice pluje s přitaženými plachtami blízko k ose trupu.


        Křižování proti větru – obraty

Jak už bylo řečeno, žádná plachetnice nedokáže plout přímo proti větru a ke svému cíli se musí dopracovat křižováním proti větru.

Plujete kurzem ostře proti větru v úzké zátoce. Dostáváte se do blízkosti břehu, provádíte obrat proti větru a plujete na druhém boku opět kurzem ostře proti větru, jste v blízkosti druhého břehu...opět obrat ....každým úsekem, který uplujete se postupně propracováváte k cíli vaší plavby. Cíl je vzdušnou čarou vzdálen např. 4 km ale vy naplujete křižováním vzdálenost 3 krát nebo 4 krát delší.
Nelze jinak. Nelze plout kurzem přímo na cíl, který je  proti větru. Začínající jachtaře to občas plete a mají snahu neustále vést příď lodi k místu, tam kam se rozhodli doplout. A pak stojí v mrtvém úhlu s fletrujícími plachtami. Musí odpadnout, nabrat znovu rychlost....


   Tři fáze a tři způsoby obratu proti větru

Obrat proti větru můžeme rozdělit na tři fáze

první fáze je vyostření až do linie větru ( přímo proti větru)
druhá fáze je překonání linie větru
třetí fáze je odpadnutí na nový kurz a plavba na druhém boku


Tři způsoby jak to vykonat

Prvním způsobem je obrat vykonaný pouze kormidlem, kdy jeho vychýlením změníme kurz. Plachetnice začne vyostřovat a dostává se do mrtvého úhlu. Jakmile se začne prolamovat přední lík kosatky, tak povolíme její otěže. Plachetnice překonává linii větru a začíná odpadat. V této fázi dotáhneme otěže kosatky. Hlavní plachty si nevšímáme, přejde sama na druhý bok.
Velkou nevýhodou tohoto obratu je  ztráta rychlosti díky vychýlení kormidelního listu a tím i přibrždění. Plachetnice se po obratu musí opět rozjíždět na původní rychlost.

Druhým způsobem je obrat vykonaný pouze za pomoci plachet.
Kormidelní páku máme v poloze neutrální – v ose lodi. Nikam ji nevychylujeme. Zvětšíme návětrnost lodi přitažením hlavní plachty. Plachetnice začne vyostřovat až se dostává do mrtvého úhlu, přední lík kosatky začíná fletrovat, v ten moment je potřeba uvolnit její otěže. Plachetnice dále vyostřuje až se dostává do linie větru. Začíná druhá fáze obratu, plachetnice překonává linii větru na druhou stranu, teď je potřeba povolit otěže hlavní plachty – pokud to neuděláte, tak příď lodi linii větru nepřekoná. V třetí fázi po překonání linie větru plachetnice začíná odpadat. V této fázi musíme pomoci a zvýšit závětrnost plachetnice dotažením otěží kosatky na druhém boku. Plachetnice je na novém kurzu, dotáhneme otěže hlavní plachty. Kormidlo  je stále v neutrální pozici. 
Výhodou tohoto obratu je minimální ztráta rychlosti, protože je obrat proveden obloukem o velkém poloměru s nulovým vychýlením kormidla.
Nevýhodou tohoto obratu je, že se  někdy nemusí podařit, díky podmínkám panujícím na vodě – vlny.


Třetím způsobem je obrat vykonaný za pomoci plachet i kormidla.
Provádí se stejně jako předchozí obrat na plachtách. Jen se ve všech fázích obratu  koriguje jemně kormidlem. Kormidlo  se nemá příliš vychylovat, neboť by mohlo docházet k přibrždění plachetnice.
Výhodou tohoto obratu je opět minimální ztráta rychlosti.


Shrnutí:

Před obratem proti větru musí mít plachetnice rychlost, protože část dráhy při obratu pluje pouze setrvačností (přechod přes linii větru).  Před obratem můžete mírně odpadnout a tím zvýšit rychlost.

Nevychylujte příliš kormidlo, brzdíte tím loď

Výhodnější je obrat vykonaný plynulým obloukem o velkém poloměru. Není zde taková ztráta rychlosti.
Žádné komentáře:

Okomentovat